On Grid Inverterler

İnvertörler nedir? Diğer adıyla (eviriciler) fotovoltaik modüllerden üretilen doğru akımı (DC), alternatif akıma çeviren makinelerdir. Ayrıca güneş enerjisi sistemlerinde karşımıza oldukça fazla çıkan devre elemanlarından biridir.


Tasarımın uygulanması esnasında, voltaj değerleri, şebeke frekans değerleri, akım taşıma kapasiteleri vb. gibi önemli özellikleri doğrultusunda değerlendirilen invertörler, tasarımda kullanılan 2 farklı felsefe sebebiyle 2 ana tipe ayrılırlar.


Bunlar; Dizi Tip İnvertörler ve Merkezi Tip İnvertörler olarak bilinirler.
Dizi tip invertör tasarımında, üretilen doğru akım, santralin içindeki farklı noktalarda Alternatif Akım’a çevrilerek elektriğin taşınması alçak gerilimde yapılırken, Merkezi tip invertör tasarımında, GES çıkışına kadar elektrik doğru akımda taşınıp santral çıkışında alternatif akıma çevrilmektedir. Her markaya ait invertörler farklı teknik özelliklere sahiptir.