AG-OG Elektrik dağıtım şebekelerinin projelendirilmesiilgili Tedaş ve Edaş şartnamelerine uygun olarak malzeme tedariği ve tesisedilmesi , kabulunun yaptırılarak işletmeye alınması alanlarında tecrübeliekibimizle hizmet vermeye devam etmektedir.

*Fabrika, Bina , Devlet Binaları vs